english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite

Sekretářské a Obchodní a Komerční Služby

Ceník pro Sekretářské služby


 1. OBCHODNÍ SLUŽBY
  • Zakládání společností & Zprostředkování: Veškeré úřady státní a městské instituce, Právní a zákonodárné zastupování na základě plné moci, advokátní a notářské služby, účetní a audit servis, zprostředkování dodavatelů a jiné. Jednání na základě plné moci, zastupování a prověřování, Víza a udělování povolení k pobytu, Živnostenské oprávnění, Založení společností, s.r.o.,(Změny od nového roku 2014), Registrace u obchodního soudu, registrace u zdravotní a sociální správy, správa pojištění a pojistek, právní administrativní podpora. 
   JSV International Assistant Service s.r.o., zastupuje klienty ve všech obchodních a právních záležitostech na základě Plné moci.
  Osobní asistentky - čas
 2. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
  • Sjednávání schůzek: Zasedací místnosti, Podnikatelské a obchodní místa setkání, technické zázemí, zajištění konferenčních místností, uspořádání společenských akcí, příprava a participace na networking a seminářích
  • Příprava schůzek: Konferenční místnosti, cateringové služby, nastavení a zabezpečení audio-vizuálního zařízení, technického zázemí, podpora v administrativ­ním zázemí
  • Plánování: Time management, kurýrní služba & příprava dokumentů, rezervace a příprava akcí, cestovní přípravy a pojištění, psaní dopisů a správa celkové korespondence, zajištění kancelářských povinností a jejich vedení, poskytování IT služeb a podpory
 3. KANCELÁŘSKÉ POVINNOSTI A MANAGEMENT
  • Kancelářské práce: Rastování telefonních hovorů, vyřizování příchozí elektronické pošty a faxu, běžná korespondence v rámci podniku, vyřizování požadavků a žádostí a jejich zpracování v daných termínech, vytváření a správa písemností, vytvářet zprávy a sdělení a reporty z činností, tabulky a databáze, zadávání a shromažďování dat, užití diktafonových nahrávek, nahrávání poznámek se schůzí, jednání a konferencí, vzdělávání a dozor nad zaměstnanci, účast na setkáních, konferencích a schůzích
  • Udržení kancelářského chodu: Vedení souhrnných databází a informačních toků, vedení evidencí a registrací, Najímání, nábor a zaškolení nových zaměstnanců, Shromaždování dat a výstupů, Sumarizace všech druhů reportů, sbírání vstupů,prověřování a výzkum, Realizace rozhovorů / pohovorů, Tiskové zprávy a PR články, Pravidelné & ad hoc zpravodajství, Efektivní začlenění do rozhodovacího procesu, Fakturace a objednávky
  • Další kancelářské služby: Pořádání firemních akcí, Organizování a posilování struktury společnosti (teambuilding), dárky a reklamní předměty, cateringové služby, fotografické služby, instalatér & elektrikář & uklizečka & čišní & hosteska & servírka, organizování soukromých večírků, atd.
 4. ADMINISTRATIVNÍ A SEKRETÁŘSKÉ POVINNOSTI
  • Sekretářské povinnosti: Vyřizování telefonních hovorů, poznámek, služby kurýra, pošty, vystavování firemní korespondence, objednávky a zásobování kancelářských potřeb, Příprava na jednání a prezentací (PowerPoint), správa a přezkoumávat systém evidence, aktualizovat webové stránky
  • Plánování údálostí: Organizace a plánování společenských, kulturních, sportovních akcí, návštěva kulturních a jiných společenských událostí a setkání, pořádání a realizace celých akci (svatby, výročí, dětský den, oslavy narození, teambuilding, soukromé večírky, koncerty, společenské akce)
 5. SEKRETÁŘSKÉ SLUŽBY
  • Oficiální doklady: Přepisy a korektury, opravy a stylistické úpravy souborů a záznamů, shromažďování dokumentace, zaúčtování, právní dokumenty, notářská a jiná (Apostila) ověření
  • Psaní a editace dokumentů: (Dopisy, Zprávy, manuály, eBooks atd.), Zadávání a kopírování dat, Formátování dokumentů, konverze souborů PDF do Microsoft nebo Microsoft Excel, Hromadná korespondence, vyřízení pošty
  • Textový editor: Dopisy, Zprávy ze všech odvětví, časopisy, rukopisy, romány, non-fiction, korektury, indexování, kopírování editace, scanování, mailshots, PowerPoint prezentace, informační bulletiny, brožury, newslettry, vedení virtuální kanceláře,aj.
 6. PŘEKLADY & TLUMOČENÍ
 7. DOKUMENTY
  • Tisk: Tisk dokumentů, barevné skenování, fax
  • Úřední dokumenty: Vytváření dokumentů (pracovní smlouva, nájemní smlouvy (pronájem), školení a kurzy, Plná moc, Pracovně-právní formy smluv, aj.), Osobní dokumenty (rodina, manželství, podnikání, cestování, pojištění, náhrady za škody, způsobené škody, aj.), Stručné články a reportáže, prezentace, zhotovení a vytvoření odborných a specializovaných výzkumů a bádání, vyhledávání v databázích, Registrační dokumenty a administrativní protokoly, Evidence nákladů a výnosů, sledování statistik, Dokumentace k nemovitostem, cestovní plány a itineráře
  • Přepis textu: V jazycích: Angličtina, Albánština, Arabština, Arménština, Ázerbájdžánština, Barmština, Běloruština, Bengálština, Bosenština, Bulharština, Čečenština, Černohorština, Čínština, Chorvatština, Dánština, Darijština, Esperanto, Estonština, Finština, Francouzština, Furlandština, Gruzínština, Hebrejština, Indonézština, Islandština, Italština, Japonština, Katalánština, Korejština, Kurdština, Kyrgyzština, Latina, Litevština, Lotyština, Maďarština, Makedonština, Moldavština, Mongolština, Němčina, Nizozemština, Norština, Pandžábština, Perština, Polština, Portugalština, Rumunština, Ruština, Řečtina, Sinhálština, Slovenština, Slovinština, Srbština, Španělština, Švédština, Tádžičtina, Thajština, Turečtina, Ukrajinština, Urdština, Uzbečtina, Vietnamština
  • Vytváření dokumentů: PR a informativní články, Zprávy a PowerPoint prezentace, provádění rešerší a prezentací, provádění šetření a průzkumu, evidence správních dokladů, analýza nákladů a výnosů, cestovní doklady, reklamační protokoly,aj.