english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite


Část I. Profese Výkonná Osobní Asistentka ?

Osobní asistentka je v současné době vysoce efektivní, inteligentní, přizpůsobivá, diplomaticky a ctižádostivě pro-aktivní osobnost. Osobní Asistentka musí být otevřena všem novým výzvám, důmyslná, samostatná ve svých postojích a rozhodování.

Osobní asistentka se neustále mění, roste, a rozvíjí se profesně…..

Dobrá a výkonná Osobní asistentka se nebojí jakékoliv práce (měla by třeba umět vyměnit žárovky, pomoci při stěhování nábytku, koupit květiny, vyměnit olej v autě, atd.), kde oslní a stane se nepostradatelnou pakliže zvládne všechny úkoly sama a bez řečí.

www.internationalassistant.eu


Část II. Staňte se „nepostradatelnou“ Osobní asistentkou

Vaše osobnost musí být rovnocenná a vyrovnaná pozici svého nadřízeného, kde budete patřičně ohodnocena a oceněna Vašim vedením

Pokud chcete být efektivní a výkonnou Osobní asistentkou, musíte stále nalézat kreativní a jedinečné způsoby, jak dokončit Vaše úkoly v co nejkratším čase a nejkvalitněji

Dovednosti/ jak by měla vypadat kvalitní Osobní asistentka:

– Diplomatická a taktní

– Vzdělaná a znalá své profese, jazyků, korespondence, způsoby vyjadřování a jednání

– Silně organizační schopnosti

– Schopnost vést team lidí, kteří Vám naslouchají / poslouchají, stejně jako Vy je

– Odolnost vůči stresu, multi-tasking

– Pro-aktivní osoba se silnou vůli rozhodovat se a rychle jednat


Část III. Příprava na profesionální drá­hu


Time management

Dalším důležitým kritériem dobré Osobní Asistentky je její dochvilnost !


Dress code

Mějte vždy elegantní, čisté a upravené oblečení…….buďte vždy připravena na jakýkoliv typ schůzky.


• Přátelé, rodina a ostatní členové

Vytvořte si databázi všech kontaktů rodinných příslušníků, a širokého okolí. Se všemi jednejte s patřičnou úctou a respektem, i když Vám nemusí být vráceno nastejno.


Dokumenty

Vytvořte si systém evidence, který Vám umožňuje rychle se orientovat a nalézat dokumenty.


Soukromé informace

Veškeré soukromé informace musí být důvěrné. Všechna Osobní data jsou chráněna, a přístupy nejsou předávány třetí straně.


• Je od Vás očekáváno, že všechno zvládnete

Očekává se od Vás, že všechny požadované pracovní úkoly budou splněny. Mnoho z těchto úkolů jste nikdy nedělala, ani nemáte o nich pojetí. Chcete-li uspět a probojovat se na vrchní pozice, buďte vynalézaví a naučte se bojovat.


Část IV. Udržet si svoji profesní hodnotu


Mějte na paměti, že asertivní neznamená být hrubý či sprostý, a naučte se říkat „NE“.

Buďte kreativní, být ostražití!

Naučte se naslouchat potřebám a pocitům svých nadřízených, buďte k nim shovívaví a pokuste se vyplnit jejich touhy a představy, i ty které jsou nevyřčené.


• Cestování

Stále budete muset zvládnou své pracovní tempo, a také na častých pracovních cestách. Musíte být vždy dobře připraveni, přizpůsobit se na dané změny času, klimatu a veškerých posunů, které Vás na cestách potkají.


• Změna plánů na poslední chvíli

Budete muset si vypracovat itinerář, a počítat se změnami které se na cestě vyskytnou. Všechno se samozřejmě mění na poslední chvíli a v průběhu cesty.

Pokud svoji práci dostatečně nemáte rádi, tak se Vám často bude stýskat po domově.


Osvojte si způsoby chování a vystupování

Musíte mít příjemné vystupování, silnou pracovní etiku, vynikající organizační schopnosti, a silný postoj a víru v úspěch.

Pokud si budete brát všechno k srdci, nikdy nemůžete profesně uspět a být kvalitní Osobní Asistentkou.

Nejdůležitějším prvkem je, že zatímco práce Osobní asistentky je velmi dynamická a vzrušující, na druhou stranu může být velice únavná až deprimující.


Jak se vyhnout syndromu „vyhoření“

Co můžete udělat ....., vybudujte ze sebe cennou a nepostradatelnou osobnost. Dáte tím nepopsatelný pocit svému zaměstnavateli, který může být hrdý na to, že Vás má v teamu.

Buďte pyšní na svou práci a pracujte v teamu lidí. Jednejte se všemi lidmi tak, jak by jste chtěli aby se jednalo s Vámi.

Čím více budete překonávat sami sebe, tím více překonáte výzev do budoucna.


• Závěr

Buďte hrdí na svou práci a výsledky. Ale nejdůležitější ze všeho je – užijte si svého života !

Nezapomeňte, že nežijeme abychom pracovali, ale pracujeme abychom žili.