english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite

Soudní překlady kyrgyzštinaSOUDNÍ PŘEKLADY – KYRGYZSKÝ JAZYK

I. Soudní překlady
a) Soudní překlad
b) Více jazykových kombinací
Normostrana 2.000 Kč
Normostrana 3.000 Kč

* Normostrana: je standardizovaná strana textu o počtu 1800 úhozů včetně mezer. Stránka: jednotka množství textu, označovaná termínem „stránka“, který se vztahuje pouze na překlad pořízený úředním tlumočníkem.(Zá­konem v § 24 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb.)"

Bezchybný soudní překlad v kyrgyzštině je u nás samozřejmostí 

Naši školení profesionálové se pohybují v oblasti trestního soudnictví i civilního soudnictví (včetně soudnictví obchodního, rodinného či dědického) jako ryby ve vodě. Buďte si jisti jejich pečlivostí, orientací v trestním i občanském právu a dokonalou znalostí kyrgyzštiny.

Soudní překlad samozřejmě na zadní straně opatříme soudní doložkou s číslem jeho archivace. Pokud o něj někdy přijdete, snadno jej podle čísla dohledáte ve státních spisech za účelem opisu (kopie).

Nabízíme i kopírování, scanování či tisk dokladů, dokumentů aj. Originální rodné listy, diplomy apod. obstaráme ověřovací doložkou.
 

Termíny dodání soudních překladů v kyrgyzském ja­zyku

Na rychlosti záleží, proto od nás získáte:

  • Soudní překlad v kyrgyzštině o rozsahu do 1 strany – do 1 dne (bez sebemenšího příplatku).
  • Soudní překlad v kyrgyzštině o rozsahu nad 1 stranu – dle domluvy během 3 až 5 pracovních dnů.