english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite

Task Management


Správa úloh

Správa jednotlivých úloh, kde je proces řízení úloh prostřednictvím jednotlivých cyklů. Zahrnuje plánování, testování, sledování a vykazování.

Správa úloh může výrazně pomoci jednotlivcům k dosažení jejich cílů, nebo skupiny lidí ke společné spolupráci a sdílení znalostí dosažené v daném oboru.

Efektivní správu úloh vyžaduje abychom věnovaly pozornost všem úkolům, jeho stavu a priorit, termínu času, a vynaložených lidských a finančních zdrojů.Správa úloh je součástí řízení projektového a procesního řízení a může sloužit jako základ pro efektivní „workflow“ ve společnosti. Projektový manažer dodržuje a dohlíží na řízení úloh, má k dispozici aktualizovaný harmonogram projektu, a vede celý tým lidí.


Zpět na úvodní stránku