english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite

Facility Management


Facility management se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Můžeme definovat jako integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti.

Mezi podpůrné procesy tak můžeme zařadit např. správu ploch, správu a údržbu budov, provoz studijního oddělení, investičního oddělení, akademické samosprávy, správu vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidenci majetku, řízení nájmů atd.

Facility management lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.“

Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace."

Facility manažer

Je řídícím pracovníkem, manažerem, který zodpovídá za oblast facility managementu. Manažer je zodpovědný za strategii facility managementu, její rozpracování do taktického zadání, zadání výběru externích poskytovatelů a kontrolu jejich výkonů.


Nejčastější rozsah činností Facility Managementu

  • Provoz, údržba a servis technologických zařízení – zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení.
  • Záruční a pozáruční servis – zastupování klientů při jednání s třetími osobami.
  • Revize, odborné technické prohlídky – zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem (např. elektro, výtahy, spotřebiče, aj.).
  • Dálkový monitoring – napojení objektu na systém měření a regulace, dálkové odchytávání poruch, poruchová hlášení atd.
  • Nepřetržitá havarijní služba – možnost zamezí vzniku dalších škod na majetku, odstranění závad.
  • Činnost PO a BOZP- kontrolní činnost požárním technikem, revize PH a HP.
  • Vedení klíčového hospodářství- evidence klíčového hospodářství, systém generálního klíče.


Zpět na úvodní stránku