english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite

Family Office


Rodinnou kanceláří je možné nazvat soukromé společnosti, které se zabývají správou investic a soukromých fondů pro bohatší klientelu. Finančním kapitálem společnosti je rodinné vlastnické bohatství, které se nahromaďuje již v průběhu několika generací. Klasické rodinné kanceláře poskytují osobní služby typu, vedení a zajištění domácnosti, a vyřízení cestovních záležitostí. Ostatní navazující služby nabízejí a poskytují plné zajištění, zahrnují správu o rodinné záležitosti, správu nemovitostí a majetku, vedení účetnictví a daňového zpracování, koordinaci a plánování, a ostatní.


Moderní typy rodinných kanceláří

Moderní rodinné kanceláře jsou obvykle rozděleny do tří tříd.

TŘÍDA A kanceláře poskytují realitní a finanční služby a obvykle jsou provozovány nezávislými společnostmi. Mají přímý dohled na správu a vedení finančních záležitostí rodiny.

 • Nabízí komplexní finanční dohled nad všemi finančními aktivitami.
 • Nabízí každodenní správu všech finančních aktiv, jako jsou nemovitosti.
 • Může spravovat a řídit celý majetek s malým nebo žádným dohledem.
 • Účtuje si měsíční paušální částku pro vykonává kancelářských služeb v rámci celé rodiny.
 • Poskytuje bezplatné konzultace a vyvaruje se střetu zájmů.
 • Nabízí komplexní měsíční zprávu o všech správách nemovitostí a veškerých činností spadající pod jeho kompetenci.

TŘÍDA B se zaměřují na poskytování finančních služeb a jsou obvykle provozovány institucemi jako jsou: banky, advokátní kanceláře, účetní firmy.

 • Nabízí investiční poradenství za smluvené ceny.
 • Lze poskytovat produkty a služby nad rámec „rodinných kancelářských služeb“.

TŘÍDA C se zaměřují na poskytování realitních služeb a jsou obvykle provozovány rodinnými společnostmi s podporou malého týmu lidí.

 • Jejich zaměstnanci monitorují a spravují nemovitosti, vykazují a řeší náhodně nastalé změny či vady na majetku.
 • Poskytují základní administrativní podporu, jako je vedení účetnictví a třídění pošty.
 • Může mít kancelář přímo z domova, kde pracuje celý tým.


Zpět na úvodní stránku